Témata 2009

Jan Wintr

1. Pět klasických interpretačních metod (90 min.)

2. Vnějsí a vnitřní systém práva a právní principy Franze Bydlinského (60 min.)

3. Právní a jiné hermeneutiky (60 min.)


Filip Melzer

1. "Dotváření práva", tj. aplikace práva contra legem, resp. praeter legem (3 x 90 min.)


Zdeněk Kühn

1. Diskursivní teorie a interpretace práva. Co je dobrý styl výkladu práva soudcem? (120 min.)

2. Soudcovský přístup k výkladu práva z komparativní perspektivy (USA, ostatní common law, Německo, Francie, Česko) (120 min.)

 

David Kosař

1. Princip proporcionality & kolize LP (90 min.)

2. Výkladové metody používané ESLP (90 min.)
 

Tomáš Sobek

1. Objektivita - současné diskuze o objektivitě v teorii práva a etice (45 min.)

2. Instrumentalismus, formalismus, moralismus - ukážu, jak se prima facie protichůdné koncepce aplikace práva překlápí jedna do druhé (45 min.)

3. Jazykový a logický výklad - jazykový a logický výklad nejsou samostatné metody výkladu, ale v principu vždy závisí na teleologickém výkladu (45 min.)

 


Pavla Boučková

1. Úloha komparativního výkladu v ochrane lidských práv (90 min.)
cílem je zamyslet se nad tím, proc, kde a s jakými dusledky se pouzívá v ochrane lidských práv komparativní výklad. Nakolik, a v jakých ohledech se vyvíjí soudní i normativní výklad díky komparativnímu prístupu? Jaké má komparativní výklad dusledky pro tvorbu univerzálního nebo regionálního výkladu, pro úspesnou implantaci nebo "prenos" vyssích standardu ochrany ? Na príkladech se lze venovat prednostne evropskému kontextu, príkladum z nadnárodních soudu i vnitrostátní judikatury, ale  i nejakým exotickým jurisdikcím, které zpravidla prostrednictvím komparativního výkladu aplikují jinde vytvorené instituty ochrany lidských práv v odlisných sociálních a historických pomerech "právního státu na zelené louce".

2. Kdo zná lépe právo? Zákonodárce, justice a ústavní interpretace (90 min.)
Platí, ze soudní výklad vyssích soudu s konecnou platností urcuje obsah ústavních norem? Ústavní normy vsak interpretuje také zákonodárce pri normotvorbe, o níz tvrdí, ze její obsah je ústavne souladný. Bude vzdy rozhodující soudní výklad? Kdy ne? Jaké jsou predpoklady jeho presvedcivosti? Kdy prevází výklad zákonodárce? A stane se, ze soudy na vlastní ústavní výklad rezignují, a dají prednost výkladu zákonodárce?

3. Progresivní výklad v evropské ochrane lidských práv (90 min.)
(case study)


Radim Polčák

1. Virtualizace rozhodovacích procesů (nejen) v justici (90 min.)

2. Interpretace pravdy (skutkové otázky jako právní problém) (90 min.)

3. Fakticita v procesu interpretace (demonstrace na případech z oboru technologického práva) (90 min.)


Bohumil Havel

1. Překonání legal transplants? (90 min.)
Specifikace pravniho transplantatu, jeho modifikace coby tradice (informace) a podoba jeho preklopeni (vyslovne, interpretaci apod.). Hrozi pri transplantaci path dependence? Je to projev komparace nebo originarni koncept? Uzitnost legal transplants na druhou (vicenasobny transplantat). Limity translantace pri absenci propojeni s telem puvodniho darce

2. Koncept obchodní korporace v českém právu (90 min.)
Vymezeni a účel korporace. Fikce nebo realita? Reifikace nebo personifikace? Subjekt nebo nexus obligaci? Pevna maska nebo protrzitelny zavoj? Transplanat nebo imanentnost ceskeho prava? Priorita vlastnictvi nebo smlouvy?
Comments